วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ตัดหญ้าริมคลอง และลอกผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำ หน้านครพณิชยการ

  

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาชุมชนหน้าสถานีรถไฟ

  

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาถนนศรีธรรมราช

  

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บขยะซอยพระลาน

  

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บกิ่งไม้และกวาดขยะหน้าศูนย์เด็กเล็กเคหะฯ ซอย 3

  

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปา บริเวณหมู่บ้านการเคหะ1 ซอย 6 หมู่บ้านเบญจนคร ถนนศรีธรรมโศก และบริเวณศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช บริเวณหน้าวัดชายนา

  

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ระบายตะกอนซอยสัมฤทธิ์ประสงค์ และบริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทรสะพานยาว

  

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ผู้สูงอายุ มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี งบประมาณ 2565 ณ ที่สำนักงานเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

  

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดพ่นน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย บ้านผู้ป่วยไข้เลือดออกหมู่บ้านกลางเมือง

  

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ตัดหญ้าซอยประตูไชย

  

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ กองกิ่งไม้หมู่บ้านเซ็นทรัลพาร์ค

  

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บขยะสันเขื่อนทุ่งท่าลาด


Total 1441 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 121 Next »
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER