วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ กวาดขยะ และพัฒนาจากหน้า ส.ต.ง.ไปทางทิศใต้ ถ.ราชดำเนิน

  

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

  

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2563 ประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในวันจันทร์ ที่ 28 กันยายน ณ ริมคลองหน้าเมือง เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ในพื้นที่ เขต 4

  

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ กวาดขยะและพัฒนา ซอยหอไตร 1

  

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ กวาดขยะและพัฒนา คลองสวนหลวงไปทางทิศใต้ ถนนราชดำเนิน

  

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำบริเวณ หน้าอควอเรี่ยม เส้นทางจากสะพานยาวไป ถนนชลประทาน

  

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ซ่อมแซมท่อประปารั่ว แต่ และน้ำไม่ไหล บริเวณ ซอยคุณโชค แขวงการทาง บริเวณสยามนครธานี ซอยต้นหว้า

  

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ประชาสัมพันธ์สปอตภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ ประจำปี ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ในพื้นที่ เขต 4 เขตรับผิดชอบ

  

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ซ่อมแซมท่อประปา บริเวณหน้าทวดทองคอนกรีต

  

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนา ถนนพัฒนาการคูขวาง

  

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ตัดกิ่งไม้ ถนนกะโรม

  

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บกองกิ่งไม้และเศษวัสดุ บริเวณชุมชนท้าวโคตร


Total 1441 Record « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 121 Next »
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER