วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ กวาดขยะและพัฒนา ถนนนครฯ-ทุ่งสง

  

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณ อควอเรียม เส้นทางจากถนนสะพานยาว ไปวงเวียนชลประทาน

  

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ระบายตะกอนบริเวณ หลาหมอปาน บริเวณหน้าปั๊มซัสโก้ถนนเทวบุรี ตรงข้ามสถาบันรัชต์ภาคย์

  

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดต้ังบอลวาล์ว 2 จุด ปลายท่อเมน 3 นิ้ว ซอยทุ่งข่า 11 เพื่อไว้เปิดระบายตะกอนล้างท่อ

  

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปา ท่อรั่ว ซอยคอลห้วย 2

  

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในวันจันทร์ ที่ 28 กันยายน ณ ริมคลองหน้าเมือง เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ในพื้นที่ เขต 4

  

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาซอยสบเดิม ติดด้านข้างโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร

  

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ล้างฟุตบาทหน้าราชพฤกษ์

  

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บขยะข้างถังเครน ชุมชนสถานีรถไฟ

  

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ตัดหญ้าปากซอยอินนิน

  

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ตัดหญ้าริมคลองหน้าเมือง

  

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ กวาดขยะและพัฒนา ซอยบิ๊กเต้ ไปทางทิศใต้ ถนนพัฒนาการคูขวาง


Total 1441 Record « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 121 Next »
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER