วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บกองกิ่งไม้ชุมชนหัวท่า

  

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บกองกิ่งไม้ บริเวณสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช

  

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ กวาดขยะและพัฒนา จากหน้าร้านสังฆภัณฑ์เลี้ยวไปทาง RAT

  

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ลอกผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองแดง

  

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาล้างฟุตบาทหน้าราชพฤกษ์

  

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ซ่อมแซมท่อประปา แตก รั่ว และน้ำไม่ไหล บริเวณ ข้างศาลา 100 ปี บริเวณซอยพิศาลสุข บริเวณถนนป่าโล่ง และบริเวณถนนสะพานยาว

  

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาถนนประตูลอด จากแยกจรัส ถึงสะพาน อบจ.นครศรีธรรมราช

  

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนา ถนนชลวิถี และถนนศรีธรรมราช

  

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาจากร้านสีสวยไปทางทิศตะวันออก ถนนปากพนัง

  

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ พร้อมฉีดพ่นน้ำยาเคมีกำจัดยุง ชุมชนคูขวางเขต1

  

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ลอกผักตบชวาคลองแดง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรัชกาลที่ 9

  

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บกองกิ่งไม้ ซอยหอไตร 3


Total 1441 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 121 Next »
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER