วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนา ซอยหัวหว่อง

  

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนา ถนนเอกนครหน้าโรงแรมลิกอร์

  

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาซอยทิพย์จักษุ

  

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บขยะบริเวณถนนศรีปราชญ์

  

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บขยะงานลากพระหน้าวัดพระมหาธาตุ

  

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ กวาดขยะและพัฒนาจากคลองคูพายฝั่งออกไปทางทิศใต้ ถ.ราชดำเนิน

  

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปาแตก รั่ว บริเวณ ซอยกาญจน ข้างซอยก้าวหน้า ซอยบางงัน ซอยหอไตร ถนนเอกนคร และบริเวณหลังประยูรการพิพม์

  

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ระบายตะกอน บริเวณซอยสันติสัมพันธ์

  

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ตัดหญ้าโรงเรียนสอนศาสนา ซอยสารีบุตร

  

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ฉีดพ่นน้ำยาเคมีกำจัดยุง บ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก ถนนท่าซัก

  

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ทำความสะอาด บริเวณสถานที่จัดงานเทศกาลงานเดือนสิบ ทุ่งท่าลาด

  

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บกองกิ่งไม้ตรงข้ามบ้านท่านขุน


Total 1441 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 121 Next »
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER