วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ระบายตะกอนบริเวณซอยสันติธรรม

  

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อ ประปา แตก รั่ว และน้ำไม่ไหล บริเวณหน้าแขวงการทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ซอยถิ่นอุทิศ และซอยหอไตร

  

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ระบายตะกอนบริเวณซอยคอกวัว

  

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ปรับรอยประปา ซึ่งเกิดจาก การซ่อมแซมท่อประปาที่แตกรั่ว บริเวณซอยทองเพชร

  

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปา แตกรั่ว บริเวณ ร้านวดีการค้า

  

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ พร้อมฉีดพ่นน้ำยาเคมีกำจัดยุง ชุมชนไทยสมุทร

  

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนา ถนนราชดำเนิน

  

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาซอยเสรีภาพ ซอยบุปผา 2 และซอยจันทพันธ์

  

วันที่ 30 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ซ่อมแซมท่อประปาแตก รั่ว บริเวณหน้าแพปลาสินไทย และบริเวณข้างปั๊มเชลล์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซอยทิพย์จักษุ

  

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บป้ายโฆษณา ถนนราชดำเนิน

  

นพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บกองกิ่งไม้ ถนนประชาสามัคคี

  

วันที่ 30 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ระบายตะกอน บริเวณสำนักงานโยธาธิการจังหวัด นครศรีธรรมราช


Total 1441 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 121 Next »
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER