วันที่ 30 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปา แตก รั่ว บริเวณซอยนอกโคก 16

  

วันที่ 30 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ซ่อมแซมท่อประปา รั่ว แตก บริเวณแขวงการทาง จำนวน 3 จุด

  

วันพุธที่ 29 กันยายน 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ตัดหญ้าศาลาประดู่หก

  

วันพุธที่ 29 กันยายน 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาถนนเอกนคร ซอยดำรงอุทิศ ซอยศรีปราชญ์พัฒนา ซอยหลังบิ๊กชี ถนนหลังตลาดสด 999

  

วันพุธที่ 29 กันยายน 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บกองกิ่งไม้ ถนนศรีธรรมราช

  

วันพุธที่ 29 กันยายน 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ กวาดขยะและพัฒนาจากหนองหินไปทางทิศใต้ ถนนราชดำเนิน

  

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบ สาเหตุเนื่องจากน้ำประปาขุ่นแดง บริเวณ ซอยข้างธนาคารกสิกรไทย ถนนกระโรม หัวอิฐ

  

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ขุดรากตอไม้ ปากซอยศรีราชา

  

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บขยะ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

  

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนา ถนนราชดำเนินตั้งแต่เชิงสะพานสวนหลวงขึ้นไปทางทิศเหนือ

  

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาซอยสมาคม

  

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ กวาดขยะและพัฒนา หน้า สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช ไปทางทิศใต้ ถนนราชดำเนิน


Total 1441 Record « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 121 Next »
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER