วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บกองกิ่งไม้ ถนนท่าม้า

  

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาศาลาประดู่หก

  

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปารั่ว บริเวณสุเหร่าจำปาขอม

  

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ในพื้นที่ เขต 4

  

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปาแตกบริเวณ ซอยทิพย์จักษุ

  

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บกิ่งบริเวณศูนย์ผู้สูงอายุ

  

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บขยะซอยท่านร่ม

  

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปารั่ว บริเวณร้านมอเตอร์ไซค์ หน้าโรงแรมทักษิณเก่า

  

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ซ่อมแซมท่อประปา แตก บริเวณ ตรงข้ามลานกีฬาหัวท่า

  

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ตัดหญ้าที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

  

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บขยะและกองกิ่งไม้ บริเวณถนนพัฒนาการคูขวาง

  

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บกองกิ่งไม้ บริเวณถนนราชดำเนิน


Total 1441 Record « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 121 Next »
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER