ตารางเดินรถและอัตราค่าโดยสาร

ปลายทาง
ประเภทรถ
เวลารถออก
ค่าโดยสาร(บาท)
รายการเปลี่ยนแปลง
ทุ่งสง
ธรรมดา,ด่วน
05.15 น. -17-30 น. (ออกทุก 15 นาที)
38
 
ปากพนัง
ธรรมดา,ด่วน
05.15 น. -17.30 น. (ออกทุก 15 นาที)
26
 
บ้านส้อง
ธรรมดา
05.30 น. -16.30 น. (ออกทุก 30 นาที)
60
 
ระนอง
ป1
เวลา 07.30 น.
300
 
กระบี่
ธรรมดา
12.00 น. ,14.00 น.
100
 
กระบี่
ป1
06.20 น. ,07.10 น. ,08.20 น. ,09.15 น. ,10.30 น.
180
 
,13.15 น. และเที่ยวสุดท้าย 16.00
 
พังงา
ป1
06.20 น.,07.10 น.,08.20 น.,09.15 น.,10.30 น.
255
 
,13.15 น. และที่ยวสุดท้าย 16.00 น.
 
ภูเก็ต
ป1
06.20 น. ,07.10 น. ,08.20 น. ,09.15 น. ,10.30 น.
325
 
,13.15 น. และเี่ที่ยวสุดท้าย 16.00 น.
 
สงขลา
ธรรมดา,ป2
15.00 น. (1 เที่ยว)
88 (ธรรมดา)
 
 
123 (ปรับอากาศ)
 
หาดใหญ่
ธรรมดา,ป2
16.10 น. (1เที่ยว)
92 (ธรรมดา)
 
ป1
10.30 น. ,12.00 น. ,13.25 น. ,22.00 น.
129 (ปรับอากาศชั้น 2)
 
 
176 (ปรับอากาศชั้น 1)
 
สุราษฎร์ธานี
ธรรมดา,ป2
04.45 น. -16.20 น. (ทุกชั่วโมง)
80 (ธรรมดา)
 
 
95 (ปรับอากาศ)
 
เกาะสมุย
ป1
11.30 น. ,14.00 น. ,15.00 น.
260 (ค่ารถค่าเรือ)
 
ปัตตานี
ป2
04.00 น.
175
 
นราธิวาส
ป2
09.00 น.
230
 
ป1
12.00 น. ,21.00 น.
335
 
สุไหงโกลก
ป2
04.00 น.
266
 
กรุงเทพฯ
ป2
08.30 น. ,10.30 น. ,14.30 น. ,16.00 น. ,17.00 น,18.00 ,18.30 น.
498
 
16.40 น. ,18.30 น.
บขส. 941(24 ที่นั่ง)
รถร่วม 851(24ที่นั่ง)
ป1
08.00 น. ,09.00 น.
706(32ที่นั่ง)
638 (32 ที่นั่ง)
16.40 น. -18.30 น. (ออกทุก 10 นาที)
605 (36 ที่นั่ง)
547 (36 ที่นั่ง)
ป.2
 
426
426

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครศรีธรรมราช 27/95-97 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. 0-7534-1125 และ 0-7535-6781เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER