ตั้งกระทู้ใหม่ ตั้งกระทู้ใหม่     

หน้าที่ : 12 34567
 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
  หัวข้อกระทู้    :  
          ผู้ตั้งกระทู้      : 

          จำนวนที่ตอบ  :   0   ครั้ง                                           [  22/12/2563  ||  17:23:26 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  ต้องการให้ไปจับสุนัข ...
          ผู้ตั้งกระทู้      :  ศักดิ์ชาย ตันเฉลิม โทร.086-685-5539

          จำนวนที่ตอบ  :   1   ครั้ง                                           [  14/10/2563  ||  13:17:21 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  การเก็บขยะในซอย และฝ ...
          ผู้ตั้งกระทู้      :  sitthiphan Rueanchan

          จำนวนที่ตอบ  :   1   ครั้ง                                           [  25/09/2563  ||  17:55:27 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  ขอทราบรายละเอียดเกี่ ...
          ผู้ตั้งกระทู้      :  โบว์

          จำนวนที่ตอบ  :   1   ครั้ง                                           [  25/09/2563  ||  13:46:05 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  ท่อระบายน้ำตัน
          ผู้ตั้งกระทู้      :  ร.ท.มาโนชญ์ ธุระเจน

          จำนวนที่ตอบ  :   1   ครั้ง                                           [  24/09/2563  ||  13:31:55 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  เรื่องผิวถนน จากทางร ...
          ผู้ตั้งกระทู้      :  สาธิต

          จำนวนที่ตอบ  :   1   ครั้ง                                           [  23/09/2563  ||  15:58:34 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  ร้องเรียน !!!!!! น้ำขังใน ...
          ผู้ตั้งกระทู้      :  เบญจมาศ อินทรสุวรรณ 0625183749

          จำนวนที่ตอบ  :   1   ครั้ง                                           [  23/09/2563  ||  15:11:00 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  ฝาท่อระบายน้ำ หน้า อค ...
          ผู้ตั้งกระทู้      :  สาธิต

          จำนวนที่ตอบ  :   4   ครั้ง                                           [  19/09/2563  ||  14:35:19 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  ป้าย ซอยสันติ 2 หลุดหล ...
          ผู้ตั้งกระทู้      :  ชุมชนสันติ-หน้าแขวง

          จำนวนที่ตอบ  :   1   ครั้ง                                           [  03/09/2563  ||  08:41:49 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  ได้รับความเดือดร้อนจ ...
          ผู้ตั้งกระทู้      :  ร.ท.มาโนชญ์ ธุระเจน

          จำนวนที่ตอบ  :   1   ครั้ง                                           [  30/08/2563  ||  17:26:04 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER