ตั้งกระทู้ใหม่ ตั้งกระทู้ใหม่     

หน้าที่ : 1234 567
 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
  หัวข้อกระทู้    :  สถานประกอบการ ConRock ใช้เ ...
          ผู้ตั้งกระทู้      :  ธเนศ

          จำนวนที่ตอบ  :   1   ครั้ง                                           [  16/06/2563  ||  19:40:14 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  เครื่องจักรเสียงดังท ...
          ผู้ตั้งกระทู้      :  ธเนศ

          จำนวนที่ตอบ  :   4   ครั้ง                                           [  10/06/2563  ||  14:39:23 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  ทำไม่คิดค่าดูดส้วม แ ...
          ผู้ตั้งกระทู้      :  ภูณิชา

          จำนวนที่ตอบ  :   0   ครั้ง                                           [  09/06/2563  ||  15:04:57 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  ฝารางน้ำชำรุด
          ผู้ตั้งกระทู้      :  Pisit

          จำนวนที่ตอบ  :   1   ครั้ง                                           [  24/05/2563  ||  06:58:27 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  น้ำเหม็น มีกลิ่น
          ผู้ตั้งกระทู้      :  คนในเขต

          จำนวนที่ตอบ  :   0   ครั้ง                                           [  23/04/2563  ||  18:46:29 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :   ค่าปรกันน้ำ
          ผู้ตั้งกระทู้      :  คนในเขตฯ

          จำนวนที่ตอบ  :   0   ครั้ง                                           [  19/04/2563  ||  15:35:07 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  ยุง
          ผู้ตั้งกระทู้      :  เฉย

          จำนวนที่ตอบ  :   1   ครั้ง                                           [  06/04/2563  ||  18:06:02 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  การจ่ายภาษีโรงเรือนป ...
          ผู้ตั้งกระทู้      :  เปรมศิริ

          จำนวนที่ตอบ  :   1   ครั้ง                                           [  06/04/2563  ||  16:57:26 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  การปล่อยน้ำประปา
          ผู้ตั้งกระทู้      :  ฒัยวรรช ไทยราช อรชร

          จำนวนที่ตอบ  :   1   ครั้ง                                           [  24/03/2563  ||  08:23:32 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  ไฟฟ้าส่องสว่างบนถนน
          ผู้ตั้งกระทู้      :  โชติวัฒน์

          จำนวนที่ตอบ  :   2   ครั้ง                                           [  16/03/2563  ||  11:57:37 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER