ตั้งกระทู้ใหม่ ตั้งกระทู้ใหม่     

หน้าที่ : 123456 7
 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
  หัวข้อกระทู้    :  เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ...
          ผู้ตั้งกระทู้      :  อังคณา

          จำนวนที่ตอบ  :   1   ครั้ง                                           [  21/10/2562  ||  10:35:59 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  สุนัขจรจัด ไล่กัดลูก ...
          ผู้ตั้งกระทู้      :  พัชรี

          จำนวนที่ตอบ  :   1   ครั้ง                                           [  09/10/2562  ||  14:20:33 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  ทำถนนตามซอยข้างๆที่ข ...
          ผู้ตั้งกระทู้      :  ลิงปิดตา

          จำนวนที่ตอบ  :   1   ครั้ง                                           [  20/09/2562  ||  14:08:03 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  งานสำหรับคนพิการ
          ผู้ตั้งกระทู้      :  Aof

          จำนวนที่ตอบ  :   1   ครั้ง                                           [  18/09/2562  ||  16:28:58 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  อยากทราบตำแหน่งว่างค ...
          ผู้ตั้งกระทู้      :  Puripat

          จำนวนที่ตอบ  :   1   ครั้ง                                           [  02/09/2562  ||  22:57:37 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  ตรวจสอบป้ายร้านข้าวแ ...
          ผู้ตั้งกระทู้      :  สุชาฎา (สุ)

          จำนวนที่ตอบ  :   0   ครั้ง                                           [  02/09/2562  ||  10:24:13 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  มีตำแหน่งงานว่างมั้ย ...
          ผู้ตั้งกระทู้      :  ปุ่ย

          จำนวนที่ตอบ  :   3   ครั้ง                                           [  22/08/2562  ||  15:16:10 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  ทางเดินเท้าหน้ามหารา ...
          ผู้ตั้งกระทู้      :  ณัฐชา

          จำนวนที่ตอบ  :   2   ครั้ง                                           [  17/08/2562  ||  18:03:53 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  น้ำประปาและฝาท่อชำรุ ...
          ผู้ตั้งกระทู้      :  ชาวบ้านซอยศรีธรรมโศก 3

          จำนวนที่ตอบ  :   1   ครั้ง                                           [  07/08/2562  ||  18:09:47 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  แจ้งไฟแดงเสีย ที่แยก ...
          ผู้ตั้งกระทู้      :  สาธิต

          จำนวนที่ตอบ  :   2   ครั้ง                                           [  06/08/2562  ||  18:04:03 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER